Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Lĩnh vực kinh tế:       

+ Giảm đều mức tiêu phí năng lượng và những tài nguyên khác thông qua các công nghệ mới và qua thay đổi lối sống.

            + Thay đổi các hình thức tiêu thụ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của các nước khác.

            + Giảm hàng rào nhập khẩu hay chính sách bảo hộ mậu dịch làm hạn chế thị trường cho các sản phẩm của những nước nghèo.

            + Sử dụng tài nguyên nhân văn, kỹ thuật và tài chính để phát triển công nghệ sạch và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên.

            + Làm cho mọi người tiếp cận tài nguyên một cách bình đẳng.

            + Giảm chênh lệch về thu nhập và tiếp cận y tế.

            + Chuyển tiền từ chi phí quân sự và an ninh cho những yêu cầu phát triển.

            + Dùng tài nguyên cho việc cải thiện mức sống thường xuyên.

            + Loại bỏ nghèo nàn tuyệt đối.

            + Cải thiện việc tiếp cận ruộng đất, giáo dục và các dịch vụ xã hội.

            + Thiết lập một ngành công nghiệp có hiệu suất cao để tạo công ăn việc làm và sản xuất hàng hoá cho thương mại và tiêu thụ.

Lĩnh vực nhân văn:  

+ Ổn định dân số.

            + Giảm di cư đến các thành phố qua chương trình phát triển nông thôn,

            + Xây dựng những biện pháp mang tính chất chính sách và kĩ thuật để giảm nhẹ hậu quả môi trường cuả đô thị hoá.

            + Nâng cao tỷ lệ biết chữ.

            + Người dân tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

            + Cải thiện phúc lợi xã hội, bảo vệ tính đa dạng văn hoá và đầu tư vào vốn con người.

            + Đầu tư vào sức khoẻ và giáo dục của phụ nữ.

            + Khuyến khích sự tham gia vào những quá trình làm quyết định.

Lĩnh vực môi trường:

+ Sử dụng có hiệu quả hơn đất canh tác và cung cấp nước.

+ Cải thiện canh tác nông nghiệp và kĩ thuật để nâng cao sản lượng.

+ Tránh sử dụng quá mức phân hoá học và thuốc trừ sâu.

+ Bảo vệ nguồn nước bằng cách chấm dứt việc sử dụng nước lãng phí và nâng cao hiệu suất của các hệ thống nước.

+ Cải thiện chất lượng nước và hạn chế rút nước bề mặt.

+ Bảo vệ đa dạng sinh học bằng cách làm chậm lại đáng kể và nếu có thể thì chặn đứng sự tuyệt diệt của các loài, sự huỷ hoại nơi ở cũng như các hệ sinh thái.

            + Hạn chế tình trạng không ổn định của khí hậu, sự huỷ hoại tầng ozon do hoạt động của con người.

            + Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho hoạt động sản xuất lương thực và chất đốt trong khi phải mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của tăng dân số.

            + Sử dụng nước tưới một cách thận trọng.

            + Tránh mở đất nông nghiệp trên đất dốc hoặc đất bạc màu.

            + Làm chậm hoặc chặn đứng sự huỷ hoại rừng nhiệt đới, hệ sinh thái san hô, rừng ngập mặn ven biển, những vùng đất ngập nước và các nơi ở độc đáo khác để bảo vệ tính đa dạng sinh học.    

Lĩnh vực kĩ thuật:

+ Chuyển dịch sang nền kĩ thuật sạch và có hiệu suất hơn, giảm tiêu thụ năng lượng và những tài nguyên thiên nhiên khác để không làm ô nhiễm không khí, đất và nước.

            + Giảm phát thải CO2, giảm tỷ lệ khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu nhằm hạn chế hiệu ứng nhà kính.

            + Cùng với thời gian phải giảm đáng kể sử dụng nhiên liệu hoá thạch và tìm ra những nguồn năng lượng mới.

            + Loại bỏ sử dụng CFCs để tránh làm thương tổn đến tầng ozon bảo vệ trái đất.

            + Bảo tồn những kĩ thuật truyền thống với ít chất thải và chất ô nhiễm, những kĩ thuật tái chế chất thải phù hợp với hoặc hỗ trợ các hệ tự nhiên.

            + Nhanh chóng ứng dụng những kĩ thuật đã được cải tiến cũng như những quy chế của chính phủ đã được cải thiện và thực hiện những quy chế đó.

            Phát triển bền vững được xem là một quá trình đòi hỏi đồng thời cả 4 lĩnh vực: kinh tế, nhân văn, môi trường và kĩ thuật. Tuy nhiên thực hiện phát triển bền vững không giống nhau ở mỗi nước, tuỳ thuộc vào lịch sử, chính quyền, thể chế chính trị, tài nguyên thiên nhiên…. Ví dụ ở vùng phụ cận Sahara, Châu Phi phát triển bền vững có thể là cải thiện điều kiện nhân văn bằng cách nâng cao sức khoẻ và giáo dục cho người dân trong khi Châu Âu lại có thể là hạn chế phát thải huỷ hoại tầng ozon, các khí nhà kính và gây ra mưa axit…. Trước khi bắt đầu xác lập mục tiêu cho phát triển bền vững mỗi vùng, mỗi quốc gia, mỗi khu vực phải xác định được hiện mình đang ở đâu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *